Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

02/06/2023
Αρ. Πρωτ: 302

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 01 / 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙIΑΣ»

ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030687
ΥΠΟΕΡΓΟ 2

«Κατάρτιση, Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας»

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
από 02/06/2023 έως και 21/06/2023

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.