Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στα e-mail: epkastorias.espa@gmail.com
  • στα τηλέφωνα 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216 (ώρες επικοινωνίας 10:00 –
    19:00)

Προς ενημέρωση και διευκόλυνση των υποψήφιων ωφελούμενων θα λειτουργήσει γραφείο ενημέρωσης στο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.


Διεύθυνση: Λ. Γουναράδων, Περιοχή Χλόη, ΤΚ 52100 Καστοριά