Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πιστοποίηση Καταρτιζόμενων Ωφελούμενων του Έργου

12/10/2023

Πιστοποίηση καταρτιζόμενων ωφελούμενων του έργου «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας»

Η πιστοποίηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων γιατί αγγίζει δύο πολύ σημαντικά πεδία, την εκπαίδευση και την εργασία καθώς αποτελεί απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας του ωφελούμενου.

Στα πλαίσια του έργου «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», ΟΠΣ 5030687, με  ανάδοχο φορέα την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και δικαιούχο φορέα το Επιμελητήριο Καστοριάς υλοποιείται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.), είναι η UCERT όπου είναι διαπιστευμένος φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/ IEC 17024. Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Τα σχήματα πιστοποίησης συνάδουν με το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν και είναι τα κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύγχρονες Τεχνολογίες Και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας
Γουνοποιός - Γουνοτεχνίτης
Εξαγωγικό Εμπόριο & Ενίσχυση Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Γούνας Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου
Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου
Διασφάλιση Ποιότητας στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας
Στέλεχος Ποιότητας στον Τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)