Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ολοκλήρωση Έργου

19/10/2023

Ολοκλήρωση έργου με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας»

Στο πλαίσιο του έργου «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», ΟΠΣ 5030687, με  ανάδοχο φορέα την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και δικαιούχο φορέα το Επιμελητήριο Καστοριάς υλοποιηθήκαν οι ενέργειες Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης με την συμμετοχή 86 ωφελουμένων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Υποστήριξης πραγματοποιήθηκαν 299 συνεδρίες συμβουλευτικής. Ο κάθε ωφελούμενος έλαβε μέρος σε 5 συνεδρίες συμβουλευτικής, εκ των οποίων 2 ομαδικές με θέμα την  Επιχειρηματικότητα και Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας και 3 ατομικές συνεδρίες με θέμα Επιχειρηματικότητα και Δεξιότητες Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν 4 τμήματα κατάρτισης, εκ των οποίων δύο στο αντικείμενο Σύγχρονες Τεχνολογίες Και Τεχνοτροπίες Στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας όπου καταρτίστηκαν 20 και 23 καταρτιζόμενοι αντίστοιχα, ένα τμήμα με αντικείμενο Εξαγωγικό Εμπόριο & Ενίσχυση Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Γούνας όπου συμμετείχαν 23 ωφελούμενοι και ένα τμήμα με αντικείμενο Διασφάλιση Ποιότητας Στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας όπου καταρτίστηκαν 20 καταρτιζόμενοι.

Ολοκληρώνοντας οι ωφελούμενοι την κατάρτιση έλαβαν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης όπου πέτυχαν 85 ωφελούμενοι λαμβάνοντας πιστοποιητικό με τίτλο αντίστοιχο με το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν. Συγκεκριμένα, οι πιστοποιήσεις έφεραν τους τίτλους: Γουνοποιός – Γουνοτεχνίτης, Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου, Στέλεχος Ποιότητας Στον Τομέα Παραγωγής Και Εμπορίας Γούνας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)