Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου – Έναρξη Προγραμμάτων Κατάρτισης

26/7/2023

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για το έργο «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας»

Ξεκινάει η υλοποίηση του Υποέργου 2 «Κατάρτιση, Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687, με Δικαιούχο Φορέα το Επιμελητήριο Καστοριάς.

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε υλοποιεί συνολικά 4 τμήματα κατάρτισης για 86 άνεργους/ες ωφελούμενους/ες, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από τους Δήμους Καστοριάς και Άργους Ορεστικού.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν 2 τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας, 1 τμήμα κατάρτισης στο αντικείμενο Εξαγωγικό εμπόριο & ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων παραγωγής & εμπορίας  προϊόντων γούνας και 1 τμήμα κατάρτισης στο αντικείμενο Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων γούνας.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 162 ωρών (128 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 34 ώρες πρακτικής άσκησης μέσω case studies) και υλοποιούνται με τη μέθοδο σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)